Korzec – słynne początki polskiej porcelany

Pierwszą polską manufakturą porcelanową była założona w 1783 roku, położona na wschodnich kresach fabryka w Korcu (Wołyń). Jej założycielem był Józef Klemens Czartoryski, który oprócz uruchomionych wcześniej fabryk tabaki i sukna, na terenie swoich dóbr utworzył manufakturę ceramiczną. Pierwszym jej dyrektorem został sprowadzony z Warszawy Franciszek Mezer, który po krótkich przygotowaniach już w 1784 roku rozpoczął produkcję fajansu, coraz bardziej powszechnego i popularnego w szerokich kręgach społeczeństwa. Do dnia dzisiejszego nie zachowała się niestety ani jedna sztuka wyrobów z tego […]

Białe złoto – Porcelana

Porcelana czyli rodzaj ceramiki szlachetnej Umiejętność tworzenia ceramiki towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. To właśnie garncarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł świata. Skorupy waz, garnków i przeróżnych przedmiotów są często jedynymi świadkami minionych epok, odkrywanymi po tysiącach lat w wykopaliskach prowadzonych na terenie wszystkich kontynentów. Dzięki archeologom i ich pracy możemy prześledzić rozwój kultur i ich wpływ na technologię wyrobu ceramiki. Na przestrzeni tysiącleci możemy zauważyć ewolucję form ceramiki i jej wartości estetycznych. Już starożytne kultury zaczęły zwracać uwagę nie […]